Mi van a csekk mögött?

Magyarországon a közműves ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízelvezetést, -tisztítást (vagyis: víziközmű-szolgáltatást) 40 szolgáltató látja el, és két fő alaptevékenységet is takar:

  • a lakásunkba szállított létfontosságú élelmiszer mindennapi biztosítását
  • és a közműves szennyvízelvezetést, tisztítást, ami az egyik legnagyobb környezetvédelmi tevékenység

Az ivóvízellátás a vízkitermeléstől a víz felhasználójáig, vagyis az otthonunkig történő eljuttatását foglalja magába, beleértve a katasztrófavédelmi célokat szolgáló tűzivízellátást is.

A vízfogyasztást köbméterben mérjük, ami ezer liter. Tudtad, hogy más országokban ezt tonnákban számolják? Mennyi idő és energia lenne, ha a havonta átlagosan szükséges 3 köbmétert, azaz a 3 ezer litert (vagy más mértékkel mérve a 3 tonnát) gyalog kellene felvinned a lakásodba?

A környezetünk védelme szempontjából elengedhetetlen szennyvízelvezetési és – tisztítási tevékenységhez

  • a szennyvíz keletkezési helyéről történő összegyűjtése,
  • elvezetése,
  • tisztítása,
  • a tisztított szennyvíz befogadóba juttatása
  • és a szennyvíziszap elhelyezése tartozik.

Mik vannak még a csekk mögött?

A termelési-üzemeltetési folyamatok mellett ugyanis a víziközmű-szolgáltatás része az is, hogy velünk, mint fogyasztókkal tartják a kapcsolatot, számláznak, ellenőrzik és biztosítják a vízminőséget, tisztítanak, karbantartanak és felelnek a vízhálózatban keletkező hibák elhárításért is, mindeközben pedig 24 órás vízellátást biztosítanak, ügyfélszolgálattal. Ahhoz tehát, hogy 1 liter ivóvizet a szolgáltató a lakásunkba „juttasson”, szállítson, ehhez a víztisztást, tárolást, szállítást, majd a szennyvízelvezetést és kezelését is el kell végeznie – a csatornahálózat tisztításával, a hálózati hibaelhárítással, a csatornahálózat karbantartásával együtt.

És mik azok, amik nincsenek?

A szolgáltatónak nem feladata az ingatlanon belüli hálózat fenntartása, a lakossági vízszerelési feladatok, a vízóra cseréje, illetve a konyhai maradékok, olajok, vegyszerek, intimhigiénés hulladékok, gyógyszerek elvezetése, figyeljünk ezért arra, hogy mi kerül a lefolyóba!